Menu

Deodorační sprej do bot

Peo
150 ml
59.93 Kč/100 ml
Popis

Deodorační sprej do bot Astrid Peo s rychleschnoucím složením účinně eliminuje zápach bot a zanechává je svěží.

S technologií neutralizace zápasu poskytuje 24h ochranu proti nepříjemným pachům. Speciální složení neutralizuje zápach v botách. Zanechává boty svěží, suché a bez zápachu. Lehké rychleschnoucí složení s lehkou citrusovou vůní.

 

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Upozornění

Upozornění: NEBEZPEČÍ. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Výrobce

Sarantis Czech Republic, s.r.o.
Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08592297002673