Menu

Peo

Deodorační sprej do bot

150 ml
66.60 Kč/100 ml
Popis

Peo Deodorační sprej do bot s rychleschnoucím složením účinně eliminuje zápach bot a zanechává je svěží.

  • S technologií neutralizace zápachu poskytuje 24h ochranu proti nepříjemným pachům.
  • Speciální složení neutralizuje zápach v botách.
  • Zanechává boty svěží, suché a bez zápachu.
  • Lehké rychleschnoucí složení s lehkou citrusovou vůní.
  • 24h ochrana
  • Zabraňuje vzniku zápachu
  • Lehká svěží vůně
  • Technologie neutralizace zápachu
  • Nepoškozuje ozón
Použití

Použití: Před použitím důkladně protřepejte. Sprej aplikujte rovnoměrně dovnitř obuvi před a/nebo po použití a nechte zaschnout. Pro dosažení optimálního výsledku používejte v kombinaci s přípravkem Peo antiperspirační deosprej na nohy.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Upozornění

Upozornění: NEBEZPEČÍ. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Výrobce

Sarantis Czech Republic, s.r.o.
Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08592297002673