Menu

Prokudent

Čistící tablety na zubní protézu

30 ks
1.16 Kč/ks
Popis

Čisticí tablety Prokudent zajistí, že vaše zubní protéza bude hygienicky čistá. Při pravidelném používání (dvakrát denně) se spolehlivě uvolní a důkladně odstraní usazeniny a zabarvení (např. čaj).
Složení:
bsahuje aktivní kyslík a bojuje až s 99,9% bakteriemi. Vhodný pro úplné a částečné zubní náhrady.

Použití

1. Nejprve zubní náhradu krátce předtím očistěte kartáčkem a poté opláchněte.
2. Vložte jednu tabletu spolu se zubní náhradou do misky nebo do sklenice. Naplňte nádobu teplou vodou (35 ° C), dokud není protéza zcela pokryta vodou, a nechejte roztok působit 15 minut. Nepoužívejte vroucí vodu, protože by mohlo dojít k poškození protézy. Čištění je dokončeno po 15 minutách, i když se tableta úplně nerozpustí.
3. Zubní náhradu důkladně opláchněte čistou vodou. Vyprázdněte čisticí nádobu a opláchněte ji.

Vlastnosti
Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro zdraví
Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě.

Upozornění

Varování: Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
Při požití: Ihned požádejte lékaře o radu. Vypláchněte si ústa a vypijte dostatečné množství vody.

Výrobce

ROSSMANN, spol. s r.o.,
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

EAN 04047196038536