Menu

Čistící tablety na zubní náhrady Whitening

Corega
30 ks
4.63 Kč/ks
Popis

Pomáhají zabraňovat vytváření skvrn*. Ničí 99,99 % bakterií způsobujících zápach z úst**. Zubní náhrady potřebují speciální péči. Čistící tablety Corega 4 v 1 přinášejí řešení. Zubní náhrady nejsou jako vlastní zuby. Proto potřebují speciální péči každý den. Čistící tablety Corega 4 v 1 obsahují 4 čistící složky, které společně pomáhají udržovat náhradu co nejčistší.  Pro čistější a svěžejší zubní náhradu. Vše již od prvního použití a šetrně k povrchu zubní náhrady. Čistící účinek. S aktivním kyslíkem. Odstranění skvrn.

  • Stejný produkt
  • Nová barva tablet
  • 3x více svěžesti

*při doporučeném používání každý den
**v laboratorních testech.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Sodium bicarbonate, Citric acid, Potassium caroate (potassium monopersulfate), Sodium carbonate peroxide, Sodium carbonate, TAED, Sodium benzoate, PEG-180, Sodium lauryl sulfoacetate, Aroma, PVP/VA copolymer, Cl 42090, Cl 73015

Skladování

Skladujte tablety na chladném a suchém místě.

Upozornění

Nevkládejte tablety do úst ani vzniklým roztokem ústa nevyplachujte. Roztok nepijte ani nepoužívejte jako ústní vodu. Při manipulaci s tabletami nebo roztokem se nedotýkejte úst ani očí. Nepoužívejte přípravek, pokud máte alergii na některou z jeho složek. VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. Obsahuje mátový olej, který může způsobovat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí nebo osob, které by mohly tablety nebo roztok náhodně požít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PO POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. PŘI PODRÁŽDĚNÍ: Přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c 140 00 Praha 4

EAN 08596149000565