Menu

Čisticí tablety na rovnátka

Prokudent
60 ks
1.33 Kč/ks
Nejnižší cena za posledních 30 dní:79.90 Kč
Popis
  • s aktivním kyslíkem pro intenzivní a silné čištění rovnátek.
  • 60 čisticích tablet na rovnátka
  • Informace: zdravotnický prostředek
     
Použití
  1. Rovnátka opláchnout a spolu s čisticí tabletou dát do sklenice.
  2. Sklenici naplnit teplou vodou až budou rovnátka celá ponořena. Nechat působit nejméně 10 minut. Nepoužívat vařící vodu, protože ta může rovnátka poškodit. 
  3. Před nasazením důkladně opláchněte zubní rovnátka čistou vodou. Přídavné čištění rovnátek zubním kartáčkem není nutné. 
  4. Zlikvidujte čisticí roztok do odpadu a vypláchněte nádobu. 

Roztok je pouze na jedno použití.

Složení

INGREDIENTS: SODIUM SULFATE, SODIUM BICARBONATE, SODIUM CARBONATE, CITRIC ACID, MALIC ACID, POTASSIUM CAROATE, SODIUM CARBONATE PEROXIDE, PEG-150, AROMA, SULFAMIC ACID, TAED, PEG-90, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, HEXAMETHYLENETETRAMINE, CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE, CI 42090

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí; a starších osob vyžadujících péči. Použít jen k čištění vyjímatelných rovnátek. Tablety neužívejte perorálně. ČISTICÍ ROZTOK NEPIJTE. Zdraví škodlivý při požití. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nepoužívejte v případě přecitlivělosti/nesnášenlivosti/alergie na jednu nebo více složek. Obsahuje Potassium Persulfate, Eucalyptol. Může vyvolat alergickou reakci. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Skladujte v chladu a suchu. Uschovejte si obal se všemi důležitými informacemi.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 04305615694832