Menu

Čisticí tablety na rovnátka

Prokudent
60 ks
1.50 Kč/ks
Popis
  • s aktivním kyslíkem pro intenzivní a silné čištění rovnátek.
  • 60 čisticích tablet na rovnátka
  • Informace: zdravotnický prostředek
     
Složení

INGREDIENTS: SODIUM SULFATE, SODIUM BICARBONATE, SODIUM CARBONATE, CITRIC ACID, MALIC ACID, POTASSIUM CAROATE, SODIUM CARBONATE PEROXIDE, PEG-150, AROMA, SULFAMIC ACID, TAED, PEG-90, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, HEXAMETHYLENETETRAMINE, CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE, CI 42090

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí; a starších osob vyžadujících péči. Použít jen k čištění vyjímatelných rovnátek. Tablety neužívejte perorálně. ČISTICÍ ROZTOK NEPIJTE. Zdraví škodlivý při požití. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nepoužívejte v případě přecitlivělosti/nesnášenlivosti/alergie na jednu nebo více složek. Obsahuje Potassium Persulfate, Eucalyptol. Může vyvolat alergickou reakci. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Skladujte v chladu a suchu. Uschovejte si obal se všemi důležitými informacemi.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 04305615694832