Menu

Duck

Čisticí a dezinfekční přípravek na WC mísu Deep Action Gel Citrus

750 ml
7.32 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:59.90 Kč
Popis
 • Tělo láhve vyrobené ze 30% recyklovaného plastu* *s výjimkou etiket a víčka.
 • Skutečná vůně, žádný zápach.
 • Zlikviduje 99,9% bakterií.
Použití
 1. Zdvihněte poklop WC mísy.
 2. Stlačte obě strany víčka s uzávěrem odolným proti otevření dětmi a odšroubujte.
 3. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo.
 4. Dezinfekce nad vodní hladinou, rovnoměrně nastříkejte 60 ml tekutého gelu pod obrubu celé WC mísy.
 5. Nechte působit 5 minut.
 6. Vyčistěte mísu kartáčem nad a pod vodní hladinou a spláchněte.
 7. Láhev důkladně uzavřete. (Chcete-li zabránit usazování vodního kamene a udržet toalety čisté, použijte 3x týdně.)
Složení

5% neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy.

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti:
Pro dosažení nejlepších výsledků, použijte do 2 let od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Upozornění

Obsahuje: alkoholy, C13-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované E0=8, kyselina mravenčí, alkyl(C12-18) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (C8-10). Účinná látka: 0,1828 g alkyl (C12-18) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), 0,2742 g didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (C8-10) ve 100 g přípravku.

 • Způsobuje vážné poškození očí.
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • Používejte ochranné brýle.
 • Používejte pouze na WC mísy.
 • Nemíchejte s bělícími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.
 • V případě potřeby okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

 1. Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
 2. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
 3. Pokračujte ve vyplachování.

 

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

EAN 05000204009804