Menu

Čistič WC Fresh Discs limetka

Duck
36 ml
15.25 Kč/10 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:54.90 Kč
Popis
  • První náhrada za WC závěsy.
  • DUCK Fresh Discs Limetka čistí a osvěžuje WC, ale více hygienickým způsobem.
  • Vydrží až 720 spláchnutí. 
  • Bezpečné pro septiky. 
  • Zabraňuje usazování vodního kamene.

Ve společnosti SC Johnson vynakládáme maximální úsilí při výběru složek, kterým můžete důvěřovat, a o kterých otevřeně hovoříme. Jako rodinná společnost bereme tyto záležitosti vážně, protože vám chceme pomáhat činit rozhodnutí, která jsou pro vaši rodinu správná.

 

 

Použití

Návod pro použití:
Ujistěte se, že WC mísa je čistá.
1. Zasuňte tlačítko zásobníku do prvního otvoru držáku. Sundejte víčko.
2. Přiložte konec zásobníku k WC míse, kde bude tekoucí voda aktivovat gelový disk.
3. Stlačte tlačítko a posuňte ho, až zaskočí do dalšího otvoru držáku.
4. Odtáhněte zásobník od WC mísy, kde zůstane gelový disk. Uzavřete víčko a spláchněte. Po použití může být atraktivní pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Vhodné pro septiky.
5. Po vytlačení posledního gelového disku ze zásobníku uschovejte držák, který použijete na novou náplň.

Složení

<5% aniontové povrchově aktivní látky
15-30% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, limonene, citral, geraniol

Upozornění

Po použití může být atraktivní pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Duck® Fresh Discs®-čistič WC Limetka Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Dávejte pozor na malé děti, když jsou blízko toalety. Používejte pouze na WC mísy. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Obsahuje d-limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

EAN 05000204966169