Menu

Čistič Universal Soda Power Marseilles Soap

Sidolux
1000 ml
4.99 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:39.90 Kč
Popis

Soda Power - Unikátní systém odstraňování špíny. Změkčuje vodu. Nečistoty a špína se rychleji a lépe odstraňují. Mytí všech povrchů je tak snadnější a rychlejší.

  • Nezanechává šmouhy
  • Lehce odstraňuje veškerou špínu a nečistoty
  • Zanechává dlouhotrvající vůni
Použití

Způsob použití: 1 uzávěr prostředku vlijeme do 5 l vody. Takto připraveným roztokem umýváme povrch pomocí mopu nebo hadříku. V případě silného znečištění povrch umyjeme nerozředěným prostředkem, naneseným na houbičce nebo hadříku.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

< 5 % aniontové povrchově aktivní látky
< 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (benzyl salicylate, citronellol, coumarin, geraniol, hexyl cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, linalool, alpha-isomethyl ionone)
Konzervační činidla (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone)

Skladování

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.

Upozornění

VAROVÁNÍ H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. EUH208 - Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce

LAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Malé náměstí 14/30, 500 03 Hradec Králové

Vyrobeno
Polsko
EAN 05902986203541