Menu

Čistič na sklokeramické desky

domol
300 ml
9.97 Kč/100 ml
Popis

Čistota a péče pro indukční varné desky. Důkladně a šetrně čistí odolné nečistoty pomocí přírodních lešticích prostředků a zajišťuje zářivý lesk. Vhodné na sklokermaické desky.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

OBSAHUJE: méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; parfémy, konzervační činidla (SODIUM BENZOATE).

Upozornění

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
EU
EAN 04305615792231