Menu

Domol

Čistič na nerez

300 ml
11.63 Kč/100 ml
Popis

Zářivý lesk bez leštění. Čistí a pečuje o nerez a chrom. Odstraňuje snadno a rychle mastnotu, vodní kámen a skvrny od vody z dřezů, hrnců, pánví, vodovodních baterií, kovových ploch a předmětů z mědi, niklu, mosazi, chromu a železa. Chrání před opětovným znečištěním.

Použití

Lahev před použitím protřepejte. Nastříkejte přímo na čištěné místo a rozetřete. Pak otřete vlhkým hadříkem. Nádobí důkladně opláchněte. Nakonec otřete suchým hadříkem. Nepoužívejte na matný nerez.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
VEGAN VEGAN
Složení

OBSAHUJE: 5-15% aniontových povrchově aktivních látek; méně než 5% neiontových povrchově aktivních látek; konzervační činidla (PHENOXYETHANOL, BENZISOTHIAZOLINONE), lešticí látky, organické kyseliny, vosk.

Upozornění

NEBEZPEČÍ: Obsahuje kyselinu benzensulfonovou, C10-C13 alkyl derivát, sodná sůl, kyselina fosforečná. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 04305615976709