Menu

Domol

Čistič na nádobí Orange

1 l
3.99 Kč/100 ml
Popis

Pro zářivě lesklé nádobí použijte prostředek na ruční mytí nádobí se silným odmašťovacím účinkem a svěží vůní pomerančů.

Použití

DÁVKOVÁNÍ: 5 ml na 5 l vody. 
 

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
Složení

5-15 % aniontové povrchové aktivní látky; méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, amfoterní povrchové aktivní látky.
Také obsahuje: konzervační činidla (kyselina mléčná), parfémy (Limonene, Linalool), hořká látka.

Skladování

Zvýšená bezpečnost pro děti: Obsahuje speciální hořkou látku, která chrání před náhodným požitím.
 

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
Německo
EAN 04305615095455