Menu

Domol

Čistič na nádobí Citrus

500 ml
6.98 Kč/100 ml
Popis

Prostředek na ruční mytí nádobí se silným odmašťovacím účinkem a svěží vůní pomerančů v praktickém půllitrovém balení, které skvěle padne do ruky a nezabere moc místa na dřezu.

  • pH neutrální
  • koncentrovaná schopnost rozpouštění tuků
  • odstraňuje odolné nečistoty
Použití

DÁVKOVÁNÍ: 1 malý střik (3 ml) na 5 l vody.

Vlastnosti
BEZ HLINÍKOVÝCH SOLÍ BEZ HLINÍKOVÝCH SOLÍ
Vykřičník Vykřičník
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
BEZ SILIKONŮ BEZ SILIKONŮ
VEGAN VEGAN
Složení

OBSAHUJE: 15 – 30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5 -15 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy (LIMONENE, CITRAL), konzervační činidla (DODECYLGUANIDINE HYDROCHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE)

Skladování

Přepravujte a skladujte ve svislé poloze. Chraňte před mrazem a teplem. Obsahuje speciální hořkou látku, která chrání před náhodným požitím.

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obal po vyprázdnění podle místních předpisů.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
Německo
EAN 04305615596396