Menu

Domol

Čistič myčky - tablety

3 ks
13.30 Kč/ks
Popis

Těšte se na intenzivní čištění vaší myčky. Tablety na čištění myčky domol se používají přímo v myčce a bez zvláštního máchacího cyklu.
Odstraňují vodní kámen, mastnotu a nečistoty i na těžko dostupných funkčně důležitých místech, jako jsou ostřikovací ramena, vodní čerpadla, potrubí a filtry. Zlepšují výkon každodenního mytí. Pro delší životnost vaší myčky nádobí.

 

Použití

Jednoduše vložte 1 tabletu (i s fólií – rozpustí se) na dno naplněné myčky. Přidejte do dávkovací komory prostředek podle vašeho výběru a spusťte požadovaný mycí program. Použijte 1 tabletu na 1 mycí cyklus.  Používejte jednou za měsíc. 

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
VEGAN VEGAN
Složení

Obsahuje: 15 - 30 % polykarboxyláty; 5 - 15 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření 

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
Německo
EAN 04305615888057