Menu

Čistič myčky Lemon Sparkle

Finish
500 ml
23.80 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:129.00 Kč
Popis

Finish čistič myčky. Den za dnem se ve skrytých částech vaší myčky, jako jsou trubky, trysky a filtr, může usazovat vodní kámen a nečistoty. To může vytvořit nehygienické prostředí a vést k zápachu. Díky svému silnému složení Finish čistič myčky účinně odstraňuje skryté nečistoty a vodní kámen a činí tak vaši myčku o 100 % hygienicky čistější**. 100% hygienická čistota**. **2x efektivnější v odstranění vodního kamene z myčky v porovnání s použitím pouze detergentu Finish All in 1.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém

Upozornění

Finish čistič myčky - Lemon. NEBEZPEČÍ. Nebezpečná složka: isotridekanol, ethoxylovaný. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Polsko
EAN 08592326010716