Menu

Finish

Čistič myčky Lemon Sparkle

500 ml
23.80 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:129.00 Kč
Popis

100% hygienická čistota odstraňuje skrytou mastnotu a vodní kámen** Finish Čistič Myčky: Díky silnému dvoufázovému složení nový Finish čistič myčky účinně odstraňuje skryté nečistoty a vodní kámen a činí tak vaší myčku o 100% hygienicky čistější a déle svěží.**

**2x efektivnější v odstranění vodního kamene z myčky v porovnání s použitím pouze detergentu Finish.

 

Použití

Návod k použití: 1 lahev = 1 použití. Používejte jednou za 3 měsíce. 1. Odstraňte pouze nálepku, nikoliv víčko. 2. Umístěte vzhůru nohama do spodního košíku. 3. Používejte, když je myčka prázdná. Spusťte program s nejteplejším cyklem (tj. intenzivní, hrnce a pánve, dezinfekce atd.) Vhodné pro všechny myčky nádobí. Nepřidávejte mycí prostředek.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém

Upozornění

Nebezpečí

Nebezpečná složka: isotridekanol, ethoxylovaný. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Polsko
EAN 08592326010716