Menu

Domol

Čistič myčky

250 ml
11.96 Kč/100 ml
Popis

Pečujte o svou myčku, aby bylo vaše nádobí vždy hygienicky čisté. Odstraňuje mastnotu a vodní kámen i na těžko dosažitelných místech, které jsou důležité pro funkčnost myčky. Zlepšuje čisticí výkon myčky a při pravidelném používání prodlužuje životnost myčky

Použití

DOPORUČENÍ: Používejte každé 2 měsíce. POUŽITÍ: Čisticí prostředek na myčky. 1 láhev (250 ml) = 1 použití.

POUŽITÍ PRO VNITŘNÍ PROSTOR: Myčku na nádobí zcela vyprázdněte. Odstraňte ochrannou fólii z uzavíracího víka. Uzavírací víko neodšroubujte! Láhev postavte pevně a dnem vzhůru do košíku na nádobí nebo na příbory. Zvolte normální program (65 °C).

POUŽITÍ NA TĚSNĚNÍ NA DVEŘÍCH: Odšroubujte láhev, neodstraňujte lepící fólii. Tekutinu nalijte na ubrousek a otřete jím gumové těsnění. V případě silného znečištění nechte přípravek krátce působit a potom setřete. Po čištění si umyjte ruce pod tekoucí vodou.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
VEGAN VEGAN
Složení

Obsahuje 5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky. Dále obsahuje konzervační prostředky (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone), parfémy.

Upozornění

R36 Dráždí oči. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S25 Zamezte styku s očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Telefon pro naléhavé situace v ČR: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek se může používat pouze na myčky na nádobí. Nesmí být používán společně s prostředkem na nádobí a používá se pouze bez nádobí.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
EU
EAN 04047196019979