Menu

OFF!

Botanicals rozprašovač

100 ml
Popis
  • ochrana až na 6 hodin.
  • vhodné pro děti od 2 let.
  • bez chemické vůně.
  • účinná látka na přírodní bázi (30% eukalyptový olej)
  • ochrana před komáry, včetně tygřích, bodavými mouchami, klíšťaty

 

Použití

Návod pro použití: Nastříkejte na odhalenou pokožku a rovnoměrně rozetřete rukama (přibližně 6-7 stříknuti na předloktí / nohu). Nanášení na obličej: Repelent nejdříve nastříkejte na ruce a potom naneste na obličej. Nepoužívejte více než dvakrát za 24 hodin. Vyhněte se kontaktu s očima. Nepoužívejte vnitřně. Na pokožku malých dětí nanášejí dospělí. Doporučuje se aplikovat venku nebo v dobře větraných prostorách. Po použití si umyjte ruce. Čtěte přiložené pokyny před použitím.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

ethylalkohol, isopropanol, Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized

Skladování

Skladujte při teplotě do 30°C. Datum spotřeby na obale (EXP).

Upozornění

Varování

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Obsahuje citronellal, citronellol, cineole, limonene, linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte jen podle pokynů. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Nenanášejte na ruce dětí. Nenanášejte na řezné rány nebo podrážděnou pokožku. V případě podráždění přestaňte používat. PT19, repelenty proti komárům, i tygřím, pakomárům, klíšťatům. Účinná látka: olej z Eucalyptus citriodora, hydratovaný, cyklizovaný 30% (300 g/kg).

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16 150 00 Praha 5

EAN 05000204272482