Menu

Tesori d'Oriente

Aviváž White Musc

38 pd
2.63 Kč/pd
Popis

Obsahuje mikro-kapsle, které zanechávají na prádle intenzivní a nezaměnitelnou vůni Tesori d'Oriente. Její krémové složení bez syntetických barviv uvolňuje tkaniny a usnadňuje žehlení.

Obsah chrómu, niklu a kobaltu nižší než 0,00001 %

Použití

Dávkování: Dávkujte pomocí víčka (1 víčko = 25 ml) přímo do dávkovače pračky pro aviváž. Použití v pračce/Měkké prádlo/Extra měkké prádlo 4,5 kg prádla/ 1 víčko 25 ml /2 víčka 50 ml Ruční praní (5 l vody)/1 víčko 25 ml/2 víčka 50 ml 30 pracích dávek při doporučeném dávkování 25 ml.

Složení

5-15 % kationtové povrchově aktivní látky, Konzervační činidla (1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one), Parfémy (linalool, citronellol, benzyl salicylate, geraniol)

Upozornění

Varování

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Citronellol, Benzyl salicylate, Geraniol, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, Coumarin, 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal, Linalyl Acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce

SARANTIS ČESKÁ REPUBLIKA
Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, Česká republika

Vyrobeno
Itálie
EAN 08008970055206