Menu

Aviváž Byzantium

Tesori d'Oriente
30 pd
2.33 Kč/pd
Nejnižší cena za posledních 30 dní:69.90 Kč
Popis

Obsahuje mikro-kapsle, které zanechávají na prádle intenzivní a nezaměnitelnou vůni Tesori d'Oriente. Její krémové složení bez syntetických barviv uvolňuje tkaniny a usnadňuje žehlení.

Obsah chrómu, niklu a kobaltu nižší než 0,00001 %

Složení

5-15 % kationtové povrchově aktivní látky
Konzervační činidla (1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one)
Parfémy (linalool, citronellol, benzyl salicylate, geraniol)

Upozornění

VAROVÁNÍ: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Citronellol, Benzyl salicylate, Geraniol, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, Coumarin, 3-14-isobutyl-2-methylphenyl)propanal, Linalyl Acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce

Sarantis Czech Republic, s.r.o.
Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha

Vyrobeno
Itálie
EAN 08008970055237