Menu

Indulona

Antibakteriální tekuté mýdlo Levandule

500 ml
11.98 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:59.90 Kč
Popis

Indulona Antibakteriální tekuté mýdlo Levandule s levandulí a zázvorem bylo speciálně vyvinuto tak, aby zničilo 99,9% bakterií (včetně Salmonella) a zabránilo jejich šíření.

 

Použití

Naneste na vlhké ruce, myjte si je minimálně 60 sekund, poté opláchněte. Nezapomeňte na hřbety rukou, oblast mezi prsty a nehty. Pouze k vnějšímu použití.

Složení

Obsahuje reakční směs 6-chor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Kyselina L-(+)-mléčná 2,25 g/100 g, Ethanol 0,96 g/100 g, Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,017 g/100 g, Alkyl (C12-C14) dimethyl (ethylbenzyl)ammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14)) 0,017 g/100 g, Didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) 0,017 g/100 g. Sírová kyselina, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli.

Skladování

Spotřebujte do: viz obal výrobku.

Upozornění

Nebezpečí

NEBEZPEČÍ Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje reakční směs 6-chor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Telefon na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: +420 224 919 293. Účinné látky: Kyselina L-(+)-mléčná 2,25 g/100 g, Ethanol 0,96 g/100 g, Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,017 g/100 g, Alkyl (C12-C14) dimethyl (ethylbenzyl)ammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14)) 0,017 g/100 g, Didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) 0,017 g/100 g. OBSAHUJE: Sírová kyselina, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli.

Výrobce

Sarantis Czech Republic, s.r.o.
Žerotínova 1133/32

Vyrobeno
Polsko
EAN 05201314164241