Menu

Indulona

Antibakteriální tekuté mýdlo Aloe vera

500 ml
11.98 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:59.90 Kč
Popis

Indulona Antibakteriální tekuté mýdlo Aloe Vera s aloe vera a čajovníkem bylo speciálně vyvinuto tak, aby zničilo 99,9 % bakterií (včetně Salmonella) a zabránilo jejich šíření.

Ekonomické balení Šetříme vaši peněženku i životní prostředí. Tento obal obsahuje o 81 % méně plastu na mililitr oproti 300ml lahvi tekutého mýdla Indulona s pumpičkou.

  • Vhodné pro každodenní použití.
  • Nevysušuje pokožku.
  • Dermatologicky testováno.
  • Příjemná vůně.
  • Vyživý a zklidní pokožku.
  • Složení s levandulí a zázvorem zničí 99,9% bakterií, včetně Salmonella.

 

Použití

Naneste na vlhké ruce, myjte si je minimálně 60 sekund, poté opláchněte. Nezapomeňte na hřbety rukou, oblast mezi prsty a nehty. Pouze k vnějšímu použití.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

Obsahuje reakční směs 6-chor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Kyselina L-(+)-mléčná 2,25 g/100 g, Ethanol 0,96 g/100 g, Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,017 g/100 g, Alkyl (C12-C14) dimethyl (ethylbenzyl)ammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14)) 0,017 g/100 g, Didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) 0,017 g/100 g. Sírová kyselina, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli.

Skladování

Spotřebujte do: viz obal výrobku.

Upozornění

NEBEZPEČÍ
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), sulisobenzone. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Telefon na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: +420 224 919 293. Účinné látky: Kyselina L-(+)-mléčná 2,25 g/100 g, Ethanol 0,96 g/100 g, Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,017 g/100 g, Alkyl (C12-C14) dimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14)) 0,017 g/100 g. Didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) 0,017 g/100 g. OBSAHUJE: Sírová kyselina, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli.

Výrobce

Sarantis Czech Republic, s.r.o.
Žerotínova 1133/32

Vyrobeno
Polsko
EAN 05201314164234