Menu

Glade

Aerosolový osvěžovač vzduchu Touch & Fresh Relaxing Zen 2 x 10ml

20 ml
59.50 Kč/10 ml
Popis

Glade Touch & Fresh aerosolový osvěžovač vzduchu nabízí koncentrovanou svěžest. Je v nenápadném a moderním provedení. Stačí jedno zmáčknutí a místnost se naplní svěží vůní.

 

Použití

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Odstraňte obsah/nádobu/obal/držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

linalol, isoeugenol, citronellol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, linalool, isoeugenol, alpha-hexylcinnamaldehyde

Skladování

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Upozornění

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

EAN 05000204081046