Menu

Vanish

Tekutý odstraňovač skvrn Oxi Action

2 l
16.45 Kč/100 ml
Popis
  • Vdechni oblečení nový život.
  • Odstraňuje skvrny.
  • Brání nechtěnému obarvení.
  • Minimalizuje pachy.
  • Pro posílení účinků praní.
  • Bez chloru.

 

Použití

Ošetření před praním

Nalijte 2 ml na skvrnu tak, abyste ji celou překryli. Podle potřeby místo se skvrnou promněte. Nechte produkt působit max. 10 min. Dávkujte Vanish společně s vaším pracím prostředkem podle instrukcí k praní.

Namáčení

Přidejte 100 ml přípravku do 41 vody o teplotě max. 40°C. Barevné prádlo namáčejte max. 1 hodinu a bílé prádlo max. 6 hodin. Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete promnutím skvrny před vymácháním.

Praní

Přidejte 100 ml přípravku společně s vaším pracím prostředkem do zásuvky pračky. Dávkujte váš prací prostředek jako obvykle.

Doporučení k použití - Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku. - Před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte uschnout. - Po vyprání nebo ošetření oděvů přípravkem Vanish, nesušte u zdroje přímého tepla ani na přímém slunci. - Pokud Vanish používáte k předpírání, použijte vlažnou vodu. - V zájmu dosažení nejlepších výsledků může být nutné proces zopakovat. - Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění. - Nepoužívejte na koberce ani oděvy z kůže. - Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy). - Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světu před jejich vypráním nebo pečlivým vymácháním. - Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut). - Nevystavujte produkt přímému slunečnímu světlu.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém

Upozornění

NEBEZPEČÍ

Nebezpečné složky: peroxid vodíku; alkoholy, C12-18, ethoxylované; alkoholy, C12-16, ethoxylované; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. V případě kontaktu s pokožkou pokožka může zbělat, neznepokojujte se. Bělicí účinek je dočasný a vratný. V případě potřísnění okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nemíchejte s jinými výrobky. Neaplikujte na oblečení, které máte právě na sobě.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Polsko
EAN 05997321747965