Menu

Nikura

100% přírodní esenciální olej levandule

10 ml
99.90 Kč/10 ml
Popis

Nikura 100% přírodní esenciální oleje mají nespočet využití. Převážně se používají v parní terapii, aromaterapii, masážích, koupeli a v péči o pleť. Jsou to tedy všestranní pomocníci nejen pro váš nos, ale všechny vaše smysly i vaše tělo. 

Použití

Používejte na masáže, výrobu svíček, na inhalaci či do koupele. Nepoužívejte neředěné přímo na kůži.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Toxické látky Toxické látky
Složení

100% přírodní esenciální olej

Upozornění

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře a ukažte mu balení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal dle platných předpisů. 

Výrobce

Persona s.r.o.

Šustekova 9,

51 Bratislava

Slovensko

Vyrobeno
Španělsko
EAN 05060474506922