Menu

Firemní společenská odpovědnost
společně a smysluplně


Když se Vás zeptáme, kde jsme pomohli, co se Vám vybaví?
Dětský úsměv? Nadace Naše dítě? Správně, tam pomáháme.

Ale společenská odpovědnost není jen dobrý skutek a charita. Je to odpovědný postoj ke všem zainteresovaným skupinám. K akcionářům, komunitám (městům či obcím), kde se nachází naše prodejny, k Vám a k Vašim rodinám, k zákazníkům. Být prospěšný znamená mít při provozování naší činnosti na paměti životní prostředí, budoucnost našich dětí, zdraví Vás i našich zákazníků, v neposlední řadě i čistotu a prostředí, tam kde jsou naše prodejny. A v tom všem máme ještě obrovské rezervy. Projekt ROSSMANN Inspiruje je začátek nové éry společenské odpovědnosti naší firmy.

ROSSMANN Inspiruje se více než na samotný akt podpory potřebným, bude snažit zapojit všechny kolem nás. Chtěli bychom jít příkladem!

Jak to chceme udělat? Jak můžeme inspirovat?

Skrze zajímavé články, inspirativní videa, spolupráci se školami, mateřskými centry a neziskovým sektorem. Chceme hledat a ještě lépe umět navrhnout jednoduchá řešení na složité otázky a problémy současné doby.

Ale jedno je pro nás nejvíce klíčové, a sice nakolik aktivity, kterými chceme inspirovat svět, můžeme zažít i uvnitř firmy a také se jimi inspirovat. Nepotřebujeme od Vás nic jiného než podporu, důvěru a Váš zájem o to, co budeme dělat. Pokud se budete chtít zapojit, budeme jedině rádi. Třeba naleznete další rozměr Vaší práce. 

A proto ještě před tím, než cokoliv uveřejníme, chceme znát váš názor, a to krok za krokem.