O projektu 2016

Charitativní projekt 5.000.000 Kč pro dětský úsměv

Vážení zákazníci,

23. září jsme společně úspěšně zakončili 7. ročník charitativní kampaně 5.000.000 Kč pro dětský úsměv. Rádi bychom vám tímto poděkovali, že jste se do projektu zapojili v tak velkém počtu a nenechali jste osud mnoha ohrožených dětí bez povšimnutí. Vážíme si vás všech, kteří jste ve dnech 19. – 23. 9. 2016 zakoupili jakýkoliv výrobek označený logem úsměvu a přispěli jste tak na pomoc vážně nemocným dětem, dětem vyžadujícím okamžitou pomoc či handicapovaným dětem z různých koutů České republiky.

Na realizaci zvolených projektů pro Nadaci Naše dítě se podařilo vybrat celkem 5 351 628 korun! Akci podpořily i slavné české osobnosti jako herečky Alice Bendová, Jitka Čvančarová a bývalý hokejista Dominik Hašek, které charitativní projekt slavnostně zahájily svým prvním nákupem.

Během sedmi ročníků se na podporu vybraných projektů podařilo získat finanční prostředky v celkové hodnotě 41 379 776 korun.

image_1611_FULL

Na fotografii zleva: Kateřina Olšáková (marketingová manažerka společnosti ROSSMANN), Magda Hrudková (koordinátorka projektu 12plus12 organizace DEBRA ČR), Dominik Hašek, Jitka Čvančarová, Zuzana Baudyšová (ředitelka Nadace Naše dítě), Barunka Reiterová (tvář charity z roku 2010), Ivana Dvořáková (specialistka fundraisingu a projektů Nadace Naše dítě), Alice Bendová a Vladimír Mikel (jednatel společnosti ROSSMANN)

Získané finanční prostředky ze 7. ročníku charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv budou využity pro následující účely:

1. Lékařské přístroje za 3 100 000 Kč

 Získanou částku si rozdělí tři vybraná pracoviště na nákup různých druhů digitálních dermatoskopů, které pomáhají u popálených pacientů pozitivně ovlivňovat léčbu tzv. hypertrofických jizev (nevzhledné, červené, svědící a bolestivé jizvy). FN Královské Vinohrady Klinika popáleninové medicíny obdrží na jeho pořízení částku 2 100 000 Kč, Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno získá částku ve výši 700 000 Kč a Dermatologické oddělení pro děti FN Motol dostane částku 300 000 Kč.

2. Podpora činnosti organizace DEBRA ČR za 1 000 000 Kč

Peníze v hodnotě 1 000 000 korun podpoří nového partnera kampaně 5.000.000 Kč pro dětský úsměv charitativní organizaci DEBRA ČR, jež dlouhodobě pomáhá osobám s nevyléčitelnou nemocí motýlích křídel (EB). Konkrétně se část finančních prostředků využije na podporu EB centra (dokoupení materiálu pro EB centrum a pacienty, vybavení pro EB pacienty apod.), dále na podporu ozdravného pobytu pro pacienty (ubytování, strava, materiál, náklady na odborné pracovníky), podporu odborného poradenství pro pacienty s EB (sociální pracovníci, psycholog, nutriční terapeut) či podporu osvětové kampaně a další její aktivity.

3. Rekonstrukce zahrady, výcvik asistenčního psa a pomoc ohroženým dětem za 1 251 628 Kč

Částka ve výši 300 000 Kč poputuje neziskové organizaci Modrý klíč o.p.s., která poskytuje sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Finanční prostředky využijí na dokončení úprav zahrady pro klienty stacionáře, která díky nim může sloužit jako bezbariérové kulturní centrum. Penězi v hodnotě 200 000 Kč bude uhrazen výcvik asistenčního psa pro čtyřletého Matyáše, který trpí autismem a hyperaktivitou. Výcvik zajistí obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené. Asistenční psi pomáhají handicapovaným lidem zvyšovat soběstačnost a sebevědomí. Leckdy se stávají důležitým prostředníkem pro navazování sociálních vazeb a pomáhají k rozvoji řečových schopností. Zbylé finanční prostředky jsou určeny Nadaci Naše dítě na pokrytí individuálních žádostí sociálně slabých rodin pečujících o handicapované děti a její další činnosti.


Zprávy pro média

20160824_TZ_ROSSMANN_Detsky usmev 2016.pdf
20160920_TZ_ROSSMANN_Detsky usmev 2016_zahajeni.pdf
Moderni digitalni dermatoskop.pdf
ROSSMANN_Detsky usmev_Predani FN Brno a DEBRA.pdf