ISANA

Aqua sprej jahoda a malina

150 ml
Popis

Náš aqua sprej poskytne okamžité osvěžení pro vaši pleť a tělo s ovocnou vůní jahod a malin.

POUŽITÍ: Nastříkejte na obličej a tělo ze vzdálenosti cca 15 cm a nechejte krátce působit. Opakujte několikrát denně podle potřeby.

VAROVÁNÍ: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nestříkejte do očí a na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Používejte pouze v souladu s návodem k použití. Do sběru odevzdejte pouze zcela vyprázdněný obal.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

EAN 4305615736921