Menu

Změkčovač vody gel Hygiene Plus

Calgon
750 ml
30.53 Kč/100 ml
Popis

Calgon Hygiene Plus Gel gelový dezinfekční změkčovač vody kombinuje nepřekonatelnou ochranu Calgon proti vodnímu kameni a antibakteriální složky, díky nímž eliminuje 99,9 % bakterií ve vaší pračce. (při 60minutovém pracím cyklu bez prádla při 40°C)

 

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

méně než 5 % polykarboxyláty, neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční činidlo, parfém, limonene, hexyl cinnamal

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění

VAROVÁNÍ Upozornění a pokyny pro první pomoc: Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Účinné látky: kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy (benzalkonium chlorid), 10g/kg (1 %) S biocidním účinkem 60 minut při 40°C.

Výrobce

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Produkt EU
EAN 05997321701769