Menu

Suchý šampon pro blond a světlé vlasy

ISANA
200 ml
24.95 Kč/100 ml
Popis

Jak docílit pocit právě umytých vlasů plných svěžesti, když času není zrovna nazbyt? Vyzkoušejte ISANA suchý šampon speciálně určený pro blond a světlé vlasy. Okamžité osvěžení pro vlasy je zajištěno a účes navíc získá super objem. 

Upozornění
DŮLEŽITÉ: Před použitím vždy silně protřepejte! Zabráníte tím možnému ucpání ventilu. NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nestříkejte do očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Bez dostatečného větrání mohou vznikat výbušné směsi. Do sběru odevzdejte jen prázdný obal.
Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

EAN 04305615596716