Menu

Prostředek k namáčení prádla

Namo
600 g
6.15 Kč/100 g
Popis

Jak Namo funguje: V Namu je funkční soda. Ta rozrušuje špínu a změkčuje vodu. Když prádlo namočíte do roztoku vody s Namem, nebo ho přidáte přímo do praní, prádlo se lépe vypere. Změkčením vody soda zabraňuje tvorbě vodního kamene a chrání tak vaši pračku.

  • namáčí prádlo
  • zvyšuje účinnost praní
  • chrání pračku před vodním kamenem
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo.

Skladování

Namo uchovejte v suchu, aby obsah nezvlhl.

Upozornění

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobce

Schicht, s.r.o.
Revoluční 1930/86 400 01 Ústí nad Labem

EAN 08592613574181