Menu

Přípravek na čištění zubní náhrady Long Lasting Freshness

Blend-a-dent
54 ks
2.91 Kč/ks
Popis

Čisticí tablety na zubní náhradu Blend-A-Dent Long Lasting Freshness efektivně odstraňují skvrny a zubní náhradu nepoškozují. Odstraňují až 99,99 % bakterií způsobujících nepříjemný zápach.

  • Dlouhotrvající pocit čistoty a svěžesti.
  • Pomalu se rozpouštějí a důkladně čistí.
  • Počet tablet v tomto balení: 54.
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Potassium Monopersulfate, Sodium Carbonate, Sodium Perborate, Aroma, Taed, Citric Acid, Sodium Starch Octenylsuccinate, Microcrystalline Cellulose, Hydrogenated Rapeseed Glycerides, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Tetrasodium EDTA, Sorbitol, Hydrated Silica, Dimethicone Copolyol, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Limonene, CI 73015, Aqua, Silica, Linalool

Upozornění

TABLETU ANI ROZTOK NEVKLÁDEJTE DO ÚST. Obsahuje monopersíran draselný. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje Mentha arvensis, extrakt, Peppermint extract, l-menthanone, peroxodisíran draselný. Může vyvolat alergickou reakci. Je nepravděpodobné, že by tento výrobek způsobil vážné komplikace. Pokud však máte takové podezření, konzultujte je s vaším zubním nebo praktickým lékařem a oznamte to výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

TABLETU ANI ROZTOK NEVKLÁDEJTE DO ÚST. Nepoužívejte pokud trpíte alergií na persírany. Při náhodném spolknutí nebo v případě alergické rekce může dojít k podráždění, otoku nebo k problémům s dýcháním. V případě spolknutí nebo alergické rekce PŘESTAŇTE VÝROBEK POUŽÍVAT a vyhledejte okamžité lékařské ošetření, nebo kontaktujte přímo Toxikologické informační středisko. Uchovávejte mimo dosah dětí a osob se sníženou schopností číst nebo dodržovat pokyny.

Výrobce

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
Czech Republic

Vyrobeno
Německo
EAN 08001841421766