Menu

Uzdravení raněných duší sester Elišky a Gábiny

Sdílet na Facebooku

Podle průzkumu považují lidé za nejdůležitější věci v životě být zdraví, žít v míru a být šťastní v osobním životě. O tom ví své i maminka Anna. Její životní partner a otec dvou dcer se stal v důsledku nemoci a ztráty práce závislým na alkoholu. Rodinu opustil, v současné době žije někde na ulici a o nikoho z nich nejeví zájem. Anna i její dcery – 11letá Eliška a 18letá Gábina – si již zvykly, že otec z jejich života zmizel a po kontaktu s ním už netouží. Pro Annu, která trpí zdravotními problémy, však není vždy jednoduché zajistit, aby rodina měla vše, co potřebuje. K tomu se její dcerky z důvodu neutěšené situace a vztahů ocitají na pokraji duševní propasti.

Dcera Gábina byla mezi spolužáky oblíbená, měla skvělé školní výsledky. Matka netuší, co spustilo to, že se jí dcera začala rychle měnit před očima. To vygradovalo v jejích 15 letech, kdy ji těžký boj s anorexií málem připravil o život. Na poslední chvíli byla hospitalizována na psychiatrickém oddělení. Pro rodinu to byly velmi těžké chvíle, dcera je téměř nepoznávala. Bylo zapotřebí nastavit medikaci a během různých vyšetření a sezení se začaly přidávat i další diagnózy. Gábině byla diagnostikována schizofrenie a emočně nestabilní poruchy osobnosti. Díky tomu, že se jí nedostalo včasné odborné pomoci formou intenzivních terapií či individuálního přístupu ve škole, nemožnosti mít asistenta, nebylo v jejích silách dodělat střední školu. Od té doby zůstává doma. Přidaly se úzkosti a deprese. Psychiatři, psychologové ani terapeuti stále nenašli vhodnou léčbu. Po některých lécích stále spala, jiné jí způsobovaly stavy, kdy dramaticky přibírala, což ovlivňovalo i její fyzické zdraví. Doporučení odborníků je nyní takové, že by se neměla nikde pohybovat sama, většinou má doprovod, protože při větším stresovém vypětí nebo únavě se její organismus vypne a dívka omdlí. Příčina není bohužel zcela jasná.

Mladší Eliška je tichá a ostýchavá dívenka. Přestože by si přála více kamarádů a také mít možnost navštěvovat kroužky, kolektivu vrstevníků se spíše straní. Stín na její život vrhá hlavně stav její starší sestry. Místo, aby se dívka radovala s kamarády, byla zvídavá nebo sbírala například „anime či pixie“, tak její jediné přání je, aby její sestřička a maminka byly v pořádku. Může se zdát, že v jejím věku je to velmi uvědomělé přání. Ale s Eliškou je možné ještě včas pracovat, aby se její psychické zdraví nedostalo do nevratného stavu, ve kterém se už 3 roky duševního trápení nachází její starší sestra Gábina.

Rodina se díky všem nesnázím semkla, ženy se svěřují a jsou si navzájem oporou. Odborní pracovníci se s rodinou domluvili, že prvním krokem bude zamezení toho, aby se situace dále nezhoršovala, naopak se ustálila. Za rodinou pravidelně dochází a jsou pro ně k dispozici i na telefonu. Rodinu podporují v každodenních radostech i starostech, každý člen rodiny se na ně může obrátit, když ho něco trápí, potřebuje si o něčem promluvit. Eliška by si přála mít více kamarádů, navštěvovat nějaký kroužek a taky to, aby maminka se sestrou byly v pořádku. Gábina se svěřila s tím, že už se vzdává naděje, že se jí dostane pomoci a bude moci někdy alespoň fungovat alespoň v běžných věcech. Ráda by si dodělala školu, začala pracovat a žila aspoň trochu „normálněji“, jako to vidí u svých vrstevníků. 

Dívky potřebují psychoterapie, nutriční poradenství a další terapie, které povedou ke stabilizaci jejich duševního stavu. Náklady na jejich léčbu se pohybují kolem 120 000 Kč a díky vašim hlasům bude moci rodina nyní tyto služby využít.

Neposeda, z. ú., je moderní multidisciplinární poskytovatel sociálních služeb, působící ve východní části Prahy už více než 23 let. Je první technologickou sociální službou v ČR. Specializuje se na tabuizovaná společenská témata a jejich řešení. Skrze sociálně aktivizační službu Enter pomáhá tým sociálních pracovníků, psycholožka, právnička a peer pracovnice rodinám, které se ocitly v krizi. Řeší jejich problémy s bydlením, financemi, vztahovými a duševními problémy. Zajišťuje podporu při výchově dětí a s komunikací s návaznými institucemi a úřady. Reset centrum poskytuje individuální i skupinové terapie dětem a dospívajícím od 11 do 18 let, které trpí psychickými problémy a nelátkovými závislostmi. Více informací naleznete na www.neposeda.org.

Zobrazit všechny projekty

Líbí se vám náš obsah? Sledujte nás na sociálních sítích