O projektu 2009

V roce 2009 jsme patnáctileté výročí naší společnosti na českém trhu oslavili prvním ročníkem akce 5 000 000 Kč pro dětský úsměv. Považovali jsme za naši osobní i firemní povinnost podělit se o náš úspěch se společností, která nám za uplynulých 15 let umožnila růst a prosperovat. A protože děti jsou pro nás stejně důležité jako pro jejich rodiče, rozhodli jsme se pomoci právě jim.

image_41_FULL

S Vaší pomocí a s pomocí našich partnerů se nám podařilo vybrat částku 5 610 028 Kč. Finance byly ve spolupráci s Nadačním fondem Kapka Naděje a Nadací Naše dítě použity na podporu následujících projektů:

Nákup robotického systému Biotek na léčbu leukémie

Částka: 2 805 014 Kč

Prostřednictvím Nadačního fondu Kapka Naděje putovaly peníze na nákup robota pro monitorování virové infekce na pražskou Kliniku dětské hematologie a onkologie v Motole. BIOTEK je robotický systém, který umí přesně a rychle nahradit práci člověka při přípravě vzorku krevních buněk. Využit bude pro monitorování rozvoje imunitní odpovědi buněk pacientů po transplantaci kmenových buněk krvetvorby proti virům ohrožujícím život.

image_42_FULL

„Robotický systém Biotek, významným způsobem urychlí, zefektivní a zpřesní přípravu biologických vzorků v laboratořích Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole. Zlepší se tak účinnost monitorování průběhu léčby dětské leukémie a období po transplantaci kostní dřeně.“

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
přednosta kliniky

 

Projekty Nadace Naše dítě

Částka: 2 805 014 Kč

Finance pomohly opuštěným dětem, umístěným v Klokáncích Fondu ohrožených dětí. Peníze získalo i Dětské krizové centrum Praha, které pomáhá dětem vyrovnat se s prožitým terorem a nalézt sílu a stabilitu pro další život. Z financí byla také podpořena kampaň Stop násilí na dětech, která zvyšuje informovanost a osvětu na pomoc ohroženým dětem.

„Je to pro nás nesmírná hmotná pomoc, protože státní příspěvek na děti v Klokánkách pokrývá jen asi dvě třetiny nezbytných nákladů na jejich provoz a je mnohem nižší (v průměru o 40 procent) než vynakládané náklady státu na ústavní výchovu. Přitom na některé Klokánky jsme nedostali žádnou státní dotaci. Zajistit zbývající prostředky ze sbírek a darů sponzorů je v současné době krize v podstatě nemožné.“

Marie Vodičková
předsedkyně Fondu ohrožených dětí


Zprávy pro média

2009_TZ_predani seku_14.9.2009.doc
2009_TZ_Predani_robota_FN_Motol.doc