Menu

Komunikační zařízení pro Barunku

Sdílet na Facebooku

Barunka se od narození potýká s Rettovým syndromem – vážným neurovývojovým genetickým onemocněním vázaným na chromosom X, jež Barunku stále více uvězňuje v jejím těle, které nemůže ovládat. Syndrom mj. způsobuje hypotonii – snížení svalového napětí, které Barunce znemožňuje mluvit, uchopovat věci, stát na nohou a špatně se jí dýchá. V tomto roce ztratila schopnost vyslovovat už naučené slabiky jako mama, papu, brm brm. Nemůže si tak říct o jídlo, pití, když je jí moc teplo nebo zima. Když chce obejmout. V důsledku této bezmoci přicházejí během dne i noci návaly emocí, křiku a pláče. Barunka má také poruchy dýchání. To ji budí ze spaní, klidného spánku je jí tak dopřáno pouze 1-2krát týdně. Po probuzení už většinou neusne. Problémy jí dělá úchop předmětů. Kvůli postupující nemoci nestihne do pusinky vložit např. rohlík, který jí během pohybu vypadne z ruky. Barunka také špatně vidí, používá brýlečky se silnějšími dioptriemi, okluzor na procvičování každého oka zvlášť a šilhá. Potřebuje se naučit lépe používat zrak, vnímat předměty, obrázky, naučit se rozeznávat obličeje pomocí fotografií. Naštěstí už existuje elektronické komunikační zařízení, které umožní zrak cvičit a obrázky a fotografie zvětšit. Speciální zařízení ale Barunce především umožní pomocí zraku a následně hlasového výstupu sdělit rodičům, co zrovna potřebuje. Zpozorováním obrázku a jeho fixací může mrknutím a dalšími speciálními povely potvrdit, že chce např. banán nebo vodu. Zařízení odpověď rodičům přečte. Díky dalším pomůckám se Barunka postupně naučí rozeznávat nejrůznější předměty, barvy, zvířátka, později písmena a číslice. Pořízení komunikačního zařízení vyjde cca na 100 000 Kč.

Nadace prof. Vejdovského -  nese jméno světově uznávaného očního lékaře prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. Téměř 28 let pomáhá překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením v mnoha oblastech života, a pomohla tak již tisícům dětí a dospělých na celém území České republiky. Stejně jako prof. Vejdovský se nadace snaží dělat vše pro to, aby nevidomí a slabozrací mohli žít důstojný a aktivní život. Zajišťuje pomůcky, stipendia, rekvalifikace, financuje rekondiční pobyty, usiluje o kvalitní vzdělávání. Zároveň dělá vše pro prevenci vzniku závažných očních onemocnění a jejich léčbu nákupem nejmodernějších lékařských přístrojů. Nadace prof. Vejdovského pomáhá jednotlivcům, organizacím a rodinám a zajišťuje nejlepší dostupnou péči o zrak a kvalitnější život se zrakovým handicapem. Více informací naleznete na www.inpv.cz.

Zobrazit všechny projekty

Líbí se vám náš obsah? Sledujte nás na sociálních sítích