Menu

Asistenční pes pro Vojtíka

Sdílet na Facebooku

Vojtík je 9letý chlapec, který se narodil jako naprosto zdravé miminko. Ve 2 letech ale došlo v jeho vývoji k radikálnímu regresu a Vojtík se propadl do svého světa bez zájmu o okolní svět, přestal komunikovat, používat funkčně dovednosti, které do té doby bezpečně zvládal. Po dlouhé sérii vyšetření, střídání mateřských školek (nebyl začlenitelný do kolektivu) a následném diagnostickém pobytu byl diagnostikován jako dítě s těžkou formou dětského autismu, OCD poruchou, vývojovou poruchou motorických funkcí, opožděným vývojem řeči, genetickou vadou a metabolickou poruchou. Má velké problémy v sociální oblasti, je velmi úzkostný, negativistický, v nezvládnutých situacích agresivní vůči druhým lidem, lpí na svých (velmi často nepochopitelných) rituálech, není schopen plně funkční komunikace a nechápe situace běžného života. Potřebuje spíše věrného posluchače, který vydrží naslouchat jeho neměnným monologům. Vojtík je žákem speciální základní školy, do které ho jeho maminka denně vozí, neboť začlenění do běžné základní školy v místě bydliště nebylo s ohledem na diagnózu možné. Dojíždění do školy znamená denně najetých 50 km, přičemž Vojtík tráví ve škole pouze 4-5 vyučovacích hodin. Obědy kvůli bezlepkové dietě a odmítání jídla ve školní jídelně zajišťuje maminka doma, družinu chlapec nezvládá vůbec (úzkosti, problémové chování, afekty), proto jej čeká hned po vyučování cesta domů. Velmi mu pomáhají terapie – rodina dojíždí na ergoterapii s prvky senzorické integrace, logopedii a nově dochází ergoterapeutka také k nim domů. Vojtík je dlouhodobě také v péči psychologa a dětského psychiatra. Péče o chlapce je náročná, neboť má problémy se spaním, potřebuje nepřetržitý doprovod a dohled. Aktivity, které je ochoten dělat, jsou velmi omezené a specifické. Velmi rád má vedení vysokého napětí (tzv. „dráty“), takže rodina chodí na dlouhé procházky po místních loukách, kde právě tyto „dráty“ vedou, při této činnosti je Vojtík snad nejšťastnější. Velmi se těší, že na tyto vycházky bude chodit i se svým pejskem, pravidelně se ptá, kdy už půjde s ním. Není schopen navázat běžný kamarádský vztah s vrstevníky, proto mu společnost dělají převážně zvířata, se kterými se rád mazlí, hraje si s nimi a s dopomocí se o ně stará. Další oblíbenou činností Vojtíka je vybarvování – omalovánky s motivem Šmoulů a Spongeboba, má rád také pohádku Jak vycvičit draka. Protože je Vojtíkova náplň času takto neměnná, běžné činnosti a hry, které dělají a hrají neurotypické děti, ho vůbec nezajímají, nerozumí jim a negativisticky je odmítá, bude mít pro Vojtu asistenční pejsek velký význam, protože mu nejen zpestří jeho život, ale bude pro něj kamarádem a také ochráncem. Tento fakt je také důležitý pro ostatní členy rodiny, protože jim velmi pomůže v zabezpečení Vojty, pro kterého jsou i běžné denní činnosti často nebezpečné (provoz na silnici, vodní plochy apod.).

Posláním organizace Helppes je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách. Helppes, jako první organizace nejen v ČR, ale i ze zemí tzv. bývalého východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci pro plnohodnotné členství v mezinárodních organizacích, sdružujících poskytovatele těchto služeb – Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International. Více informací o Helppes naleznete na www.helppes.cz.

Zobrazit všechny projekty

Líbí se vám náš obsah? Sledujte nás na sociálních sítích