Menu

Glade

Osvěžovač vzduchu elektrický tekutý Elecrtic Scented Oil Romantic Vanilla Blossom 20 ml

1 ks
119 Kč/ks
Nejnižší cena za posledních 30 dní:104.00 Kč
Popis

Glade Electric nabízí jednoduché ovládání a skutečnou vůni. Naplňte svůj domov příjemnou vůní s Glade elektrickým osvěžovačem vzduchu a dopřejte si jedinečný vonný zážitek každý den. Strojek s vyměnitelnou náplní stačí vložit do zásuvky a zvolit požadovanou intenzitu vůně. Intenzitu vůně můžete nastavit pro všechny velikosti místností ve vašem domě/bytě. Během chvilky se váš interiér promění na místo plné harmonie, ze kterého nebudete chtít odejít. Protože doma je tam, kde se cítíte dobře. Nový recyklovatelný papírový obal a systém náhradních náplní šetří životní prostředí, delší výdrž vůní i vaši peněženku.

Použití

1. Otočte el. zástrčkou odpařovače, aby náplň byla ve svislé poloze.

2. Odšroubujte uzávěr a náplň vložte do odpařovače.

3. Zasuňte odpařovač do odpovídající el. zásuvky. Odpařovač s náplní udržujte stále ve svislé poloze. Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny.

4. Nastavte na odpařovači požadovanou intenzitu vůně. Po manipulaci si umyjte ruce. Užijte si vůni až 100 dní (při nízkém nastavení/12 hodinách používání).

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Obsahuje 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 1-(2,6,6 trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, (R)-p-mentha-1,8-diene, geranyl acetate.

Skladování

Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání.

Upozornění

Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte …. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/.... PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.. Odstraňte obsah/obal … Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlicka 519/16, Praha 5

Vyrobeno
Nizozemí
EAN 05000204333763