Menu

Odmašťovací sprej do kuchyně Bang

Cillit
750 ml
7.59 Kč/100 ml
Popis

Bez drhnutí! Účinný i na 24 hodin zaschlou mastnotu Až 100% odmaštění*. Účinný vůči skvrnám, šetrný na povrchy**. Naše složení nemá co skrývat! Odmašťovací složky Povrchově aktivní látky - K odstranění až 100 % mastnoty*. Svěžest Parfém - Pro jemnou vůni. Stabilizátor Voda - Rozpouštědlo.

*Pro optimální výsledky dodržujte návod k použití.
**Nepoužívat na: přírodní kámen, mosaz, měď, textil a linoleum.

 

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém

Skladování

Skladujte ve svislé poloze.

Upozornění

Cillit Bang Žádná mastnota. Způsobuje vážné podráždění očí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Polsko
EAN 05900627024210