Menu

Vnitřní oznamovací systém ROSSMANN, spol. s. r. o.

Společnost ROSSMANN, spol. s.r.o. (dále také jen „povinný subjekt“, má vytvořen vnitřní oznamovací systém pro oznamování informací o možném protiprávním jednání, odpovídající požadavkům zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“).

Za oznámení o možném protiprávním jednání jsou považována veškerá oznámení o možném protiprávním jednání, k nimž došlo nebo má dojít u povinného subjektu, případně u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v ROSSMANN, spol. s r.o., a která naplňují definici § 2 odst. 1 zákona.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu. 

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.
Povinný subjekt výslovně upozorňuje, že v případě anonymních oznámení náleží původně anonymnímu oznamovateli ochrana dle zákona až od chvíle, kdy je jeho totožnost odhalena osobě, která by jej mohla vystavit odvetnému opatření.

PŘÍSLUŠNÉ OSOBY VE SMYSLU ZÁKONA

 1. JUDr. Vladimír Chýský

  Telefon: 222 581 725 

  E-mail: oznameni_rossmann@chyskylorenc.com 

  Adresa: Chýský Lorenc Partners, advisory, s.r.o., JUDr. Vladimír Chýský, Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3, ČR

   

 2. Mgr. Hanuš Volf

  Telefon: 702 140 617

  E-mail: hanus_volf@rossmann.cz  

  Adresa: ROSSMANN, spol. s.r.o., Mgr. Hanuš Volf, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, ČR

Oznámení je možné podat příslušné osobě písemně, elektronicky, telefonicky v pracovní dny a v pracovní době mezi 8.00 – 16.30, případně osobně po předchozí telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Oznámení je rovněž možné podat prostřednictvím on-line nástroje na internetové adrese: www.nntb.cz/c/cef90f 

Oznámení může být učiněno rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.