12. ledna 2022
Společnost ROSSMANN odkrývá detailněji jeden z mnoha kroků, jenž vede nejen k vysoké efektivitě v rámci jejího podnikání, ale opět přetváří myšlenku udržitelnosti do praxe. Ve spolupráci se společnostmi Nutricia a CHEP využívá ekologicky prospěšné paletové řešení. Pronájmem sdílených modrých palet nejen zefektivňuje výrobní proces a promptně reaguje na výzvy v logistice, ale zejména měřitelně přispívá k udržitelnosti celého dodavatelského systému. O této efektivitě mimo jiné svědčí i obdržení certifikátu udržitelnosti.

Síť drogerií ROSSMANN, společnosti Nutricia a CHEP spolupracují v jednom dodavatelském řetězci tak, aby koncovému zákazníkovi zajistily možnost nákupu vysoce kvalitních produktů. Používáním palet CHEP měřitelně přispívají k udržitelnému a efektivnějšímu hodnotovému řetězci, skrze promovideo ve zkratce společně vysvětlují výrobní a dodavatelský proces a představují výhody pronájmu sdílených palet neboli paletového poolingu, kterými jsou především flexibilita, udržitelnost, efektivita a zjednodušení výroby.

Velmi bych ocenil spolupráci se společností CHEP, která nám zefektivňuje naše interní procesy. Především jde o třídění palet, zrychlení vykládky a nakládky, volný manipulační prostor a nemusíme vůbec řešit problém rozbitých či poškozených palet. Více než 60 % přijatých palet jsou palety společnosti CHEP a naší snahou do budoucna bude penetraci modrých palet ještě zvýšit,“ vysvětluje Tomáš Pimpara, vedoucí logistiky ROSSMANN Česká republika.

Za prosazování principů udržitelnosti ve výrobě a za ochranu životního prostředí obdržela společnost ROSSMANN na podzim 2021 od společnosti CHEP certifikát udržitelnosti. Ten mimo jiné potvrzuje, že se touto spoluprací ve využívání paletového poolingu podařilo síti drogerií ROSSMANN, společnostem Nutricia a CHEP ušetřit zdroje dřeva o 43 038 dm3, snížit emise CO2 o 45 247 kg a snížit produkci odpadu o 4 506 kg.

Ve všech našich aktivitách klademe důraz na společenskou odpovědnost. Vnímáme ji jako společný projekt nás všech a vše, co děláme, děláme vždy s ohledem na společnost a prostředí, ve kterém žijeme. V rámci našich projektů na poli společenské odpovědnosti se dlouhodobě věnujeme ekologii a snažíme se šířit jak uvnitř firmy mezi zaměstnanci, tak i mezi zákazníky a všemi obchodními partnery principy odpovědného přístupu k sobě a okolí,” říká o spolupráci manažerka komunikace ROSSMANN Olga Stanley.

Dodávky zboží na modrých paletách výrazně přispívají k dalším úsporám a oblíbené výrobky se tak dostávají na regál s minimálním dopadem na životní prostředí. Díky paletovému poolingu od CHEP, který je založen na principu cirkulární ekonomiky je společnost ROSSMANN ohleduplnější k planetě, a činí ji tak zelenější.

Více informací o spolupráci naleznete v odkazu na samotné promovideo: https://www.youtube.com/watch?v=D-UlSCTo8rQ, nebo na webových stránkách www.rossmann.cz.

Tisková zpráva ke stažení
Cerfitifkát udržitelnosti ke stažení
Produkty na CHEP paletách_foto ke stažení