Menu
9. března 2020
Společnost L’Oréal Česká republika a síť drogerií ROSSMANN spouští od března do prosince 2020 společný projekt založený na sběru prázdných plastových obalů od kosmetických přípravků s názvem Druhý smysl obalům. Cílem je zrecyklovat co největší množství obalů a přeměnit je v druhotnou surovinu, která může posloužit pro výrobu dalších užitečných produktů. O recyklaci obalů se postará skupina Plastic Union.

Zákazníci mohou nosit prázdné plastové obaly od kosmetických přípravků jakýchkoliv značek do 10 vybraných prodejen ROSSMANN, ve kterých jsou připraveny sběrné boxy. Do těch je možné vhodit například plastový obal od šamponu, tělového mléka nebo pleťové vody. Poděkováním pro zákazníky bude sleva 20 % na nákup jednoho nezlevněného produktu značek L’Oréal Paris, Garnier a Mixa (vyjma dekorativní kosmetiky). „V Česku třídí odpad více než 73 % obyvatel*, což nás v této oblasti řadí mezi nejvyspělejší země Evropské unie, a měli bychom na to být hrdí. Co se však týče plastových obalů, poměrně velká část se dále kvůli technologickým a ekonomickým limitům v Česku nerecykluje,“ vysvětluje Petr Štěpánek, ředitel pro vědu ve společnosti L’Oréal Česká republika. „Rozhodli jsme se proto spojit síly s několika partnery napříč průmyslovými odvětvími a otestovat, zda můžeme poměr znehodnocených a zrecyklovaných plastových obalů od kosmetických produktů změnit,“ dodal. Podle údajů Ministerstva životního prostředí se v roce 2018 v Česku zrecyklovalo jen zhruba 57 % plastových obalů.**

Z odpadu nová užitečná věc
Vrácené obaly budou zrecyklovány v co největší míře dle technologických možností, aby následně posloužily jako surovina dle principů oběhového hospodářství. Na poli recyklace a maximálního využití vysbíraných obalů tak, aby neskončily na skládkách, se partnerem projektu stává skupina Plastic Union. Ta se zabývá recyklací plastových odpadů ze žlutých kontejnerů a výrobou postconsumer regranulátů. „Vážíme si každého projektu na podporu šetření primárních surovin. Náš úkol v takových projektech nespočívá jen v samotné recyklaci, ale také v uzavírání partnerství, která skutečně vrátí námi zrecyklované plasty zpět do života, třeba využitím regranulátu ve výrobě nových produktů,“ uvedla Marta Augustýnková, PR manager skupiny Plastic Union. „Ve všech našich aktivitách se snažíme nacházet možnosti, jak šetřit životní prostředí, ve kterém žijeme. Zákazník může v rámci tohoto projektu učinit hned dvě dobrá rozhodnutí najednou, vypotřebovaný plast umístit do sběrného boxu na vybrané prodejně a mít záruku, že bude v nejvyšší možné míře zrecyklován. Zároveň koupí květináče z recyklovaného plastu může přispět na dobrou věc. Věříme, že projekt pomůže k pochopení obsáhlé problematiky v souvislosti s plastovými odpady, která se bezprostředně týká každého z nás,“ uvedla Olga Stanley, manažerka komunikace sítě drogerií ROSSMANN.

Už nyní si v prodejnách ROSSMANN, kde projekt probíhá, mohou zákazníci za cenu 99 Kč zakoupit designový květináč od české společnosti Plastia vyrobený z recyklovaných plastů. Skvěle funguje i jako praktický stojan na tužky. „Vnímat výrobky z recyklovaných surovin jako plnohodnotné produkty, které šetří zdroje a životní prostředí, je v mnoha ohledech velkou výzvou. Vážíme si každého výrobce a obchodníka, který najde odvahu jít touto cestou, a dávat tak příklad ostatním. Ceníme si vloženého úsilí společností L‘Oréal a ROSSMANN. V Plastii stojí celý projekt výroby z recyklátu na nadšení a zápalu zaměstnanců, kteří chtějí pracovat ve firmě, která udělá něco dobrého a ještě lepšího pro společnost,“ uvedla k projektu jednatelka společnosti Plastia Lenka Novotná. Výtěžek z prodeje květináčů bude věnován Nadačnímu fondu KlaPeto. Ten už od roku 2014 pomáhá handicapovaným dětem, které potřebují příspěvky na kompenzační a zdravotní pomůcky a rovněž rehabilitace nehrazené zdravotními pojišťovnami. Více informací naleznete na www.klapeto.eu.

Máme velkou radost, že se nám podařilo navázat spolupráci s partnery, kteří mají potřebnou expertizu a sdílí naše přesvědčení. Chceme ukázat, že navrácení prázdných plastových obalů zpět do oběhu a jejich další využití má smysl a je možné,” uvedla Brigitte Streller, Country Managing Director společnosti L’Oréal Česká republika.

Doplnitelné, znovu použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné
Recyklovatelnost obalů je jedním ze závazků společnosti L’Oréal, která se dlouhodobě zabývá snižováním dopadu na životní prostředí. Do roku 2025 se zavázala, že všechny plastové obaly jejích produktů budou buď doplnitelné, znovu použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. Zároveň 50 % plastů použitých v obalech bude již recyklovaných či získaných z biologických zdrojů.

V rámci podpory oběhového hospodářství spolupracuje společnost L’Oréal s několika společnostmi, aby mohla zavádět ty nejlepší technologie – například s průkopníkem nových průmyslových biotechnologií měnících životní cyklus plastů a textilních polymerů, společností CARBIOS. Ta vyvinula inovativní proces, který dokáže rozložit plastový odpad z PET do původních stavebních jednotek, jež lze následně použít pro výrobu vysoce kvalitních plastů z PET. Tato patentovaná technologie umožňuje recyklovat PET plasty opakovaně, a připravuje tak cestu pro 100% využití recyklovaného PET při výrobě nových produktů.

Velkým krokem pro L’Oréal je i partnerství s organizací LOOP® za účelem výroby plastu typu PET (polyethylentereftalát) potravinářské kvality, vzniklého z recyklace chemickou depolymerací, a dále spolupráce s organizací PURECYCLE na vzniku recyklovaného PP (polypropylen) potravinářské kvality.

Dopad na životní prostředí zohledňuje rovněž drogerie ROSSMANN jak při své vlastní činnosti, tak při spolupráci se stávajícími dodavateli i při výběru těch nových.

*Dle údajů autorizované obalové společnosti EKO-KOM (www.jaktridit.cz).
** MŽP ČR, 2019. Zpráva o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky za období 2017-2018 (2. Hodnotící zpráva), s. 27.

Vybrané prodejny ROSSMANN: