ISANA men

Deosprej active cool

150 ml
Popis

Spolehlivá 48 hodinová ochrana před tělesným pachem.

POUŽITÍ: Nastříkejte do podpaží ze vzdálenosti cca 15 cm a nechejte krátce zaschnout. 

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte a nestříkejte do očí.

EAN 4305615633336