gtm pixel gtm pixel
Domol

Prášek proti vodnímu kameni

900 g
Popis

Prášek proti usazování vodního kamene Domol snižuje hromadění nečistot a zbytků detergentu ve vaší pračce. Je to aktivní pomocník v boji proti usazování vodního kamene.

POUŽITÍ: Vhodné pro všechny textilie, programy a teploty. Naplňte pračku prádlem jako obvykle. Prášek proti usazování vodního kamene přidejte přímo do přihrádky na prací prostředek nebo bubnu pračky podle tvrdosti vody.  Rozsah tvrdosti vody můžete zjistit u vodárny. Dávkujte prací prostředek podle doporučené dávky pro tvrdost vody „měkkou“. Poté spusťte mycí program.

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

EAN 4305615330365