eco Freude

Prací gel na barevné prádlo

1 l
Popis

Nechte své barevné prádlo zazářit a nechte barvy opět ožít. Nejen, že je náš prací gel z 98,9 % přírodních ingrediencí, ale odstraňuje nečistoty a skvrny již od 20 °C. A to je další plusový bod. Navíc je bez barviv a konzervačních přísad a lahev a víčko jsou vyrobeny z 85 % recyklovaného plastu. Perte tedy účinně a v souladu s přírodou.

Prací gel je nevhodný pro vlnu a hedvábí, dávkujte dle tvrdosti vody, stupně zašpinění a množství prádla.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zlikvidujte pouze zcela vyprázdněný obal.

Ve vybraných prodejnách.

Složení
5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; <5 % mýdlo, parfémy, enzymy (proteáza, celuláza, pektát lyáza, mananáza, amyláza, lipáza).
EAN 4305615834900