eco Freude

Univerzální čistič s vůní růže

750 ml
Popis

Chcete docílit hloubkového čištění, ovšem zároveň i chránit životní prostředí? Můžete to mít. Náš univerzální čistič odstraní mastnotu a špínu téměř ze všech povrchů, zanechá po sobě příjemně svěží vůni růží a díky 99% přírodních ingrediencí a láhve vyrobené ze 100% recyklovaného plastu máte i záruku přímo od přírody.

DÁVKOVÁNÍ: Při lehkém znečištění: 30 ml (3/4 víčka) na 5 l vody. Při běžném znečištění: 40 ml (1 víčko) na 5 l vody. V případě hrubého znečištění: naneste čistič houbičkou přímo na špínu a poté otřete vlhkým hadříkem. Lze použít se studenou vodou.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zlikvidujte pouze zcela vyprázdněný obal.

Ve vybraných prodejnách.

Složení
< 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; parfémy
EAN 4305615834726