gtm pixel gtm pixel
Domol

Ekologický čistič koupelny

750 ml
Popis

Náš ekologicky šetrný výrobek vůči životnímu prostředí odstraňuje usazeniny z vodního kamene a mýdla z van, umyvadel, obkladů a vodovodních baterií.

POUŽITÍ: Funkce pěny a rozprašovače. Nastříkejte na čištěnou plochu, nechejte krátce působit, umyjte vlhkou houbou nebo hadříkem, dobře opláchněte a otřete. Na odolných nečistotách nebo skvrnách z vodního kamene nechejte působit déle. Vždy zkontrolujte kompatibilitu materiálu na nenápadném místě.

Upozornění: Nepoužívejte na mramor, plochy obsahující vápenec nebo materiály citlivé na kyseliny. Není určeno k čištění velkých ploch. Přepravujte a skladujte ve svislé poloze. Nemíchejte s jinými čisticími prostředky! Nevdechujte sprejovou mlhu. Láhev zlikvidujte, pouze pokud je zcela prázdná.

OBSAHUJE: méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Ve vybraných prodejnách.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  

EAN 4305615155180