eco Freude

Čistič na koupelny

500 ml
Popis

Užijte si čistotu své koupelny. Náš čistič na koupelny je plný 100% přírodními ingrediencemi, které svou sílou spolehlivě odstraní vodní kámen a nečistoty z vaší koupelny. Lahev a stříkací hlava jsou vyrobeny ze 45% recyklovaného plastu.

DÁVKOVÁNÍ: Navlhčete spáry dlaždic vodou. Otočte do polohy postřiku. Nastříkejte povrch. Nechte krátkou dobu působit. Otřete vlhkým hadříkem. Na odolné usazeniny nechte působit déle.

Upozornění: Nevdechujte mlhu. Nemíchejte s jinými čisticími prostředky. Výrobek používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nepoužívejte na mramor, vápencové povrchy a materiály citlivé na kyseliny. Předem otestujte kompatibilitu s materiálem na nenápadném místě.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zlikvidujte pouze zcela vyprázdněný obal.

Ve vybraných prodejnách.

Složení
< 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy
EAN 4305615834740