Bref

WX blok Color Aktiv Eucalyptus 5 x 50g

250 g
59.60 Kč/100 g
Popis

Bref Color Aktiv WC blok s vůní eukalyptu a technologií Odor Stop Bref Color Aktiv WC blok s technologií Odor Stop vytváří ochrannou bariéru proti nepříjemným zápachům a zároveň uvolňuje dlouhotrvající svěžest. Zažijte neutralizaci zápachu po každém spláchnutí, při kterém vaši toaletu provoní dlouhotrvající vůně eukalyptu. Viditelné čištění je zajištěno vodou zabarvenou do modra.
Bref Color Aktiv WC blok má složení se 4 funkcemi:

  1. Čisticí pěna čistí toaletu s každým spláchnutím.
  2. Ochrana před vodním kamenem zabraňuje tvorbě vodního kamene v toaletě.
  3. Ochrana před nečistotami zabraňuje jejich usazování.
  4. Extra svěžest zanechává dlouhotrvající svěží vůni v koupelně.

Jednoduše zavěste WC blok pod okraj toalety a nasměrujte do proudu vody. Po spláchnutí toalety zažijete čistotu a svěžest eukalyptu v celé koupelně. Košíčky jsou 100% recyklovatelné.

 

Použití

Produkt k přímému použití. Zavěste pod okraj WC mísy, kde je proud vody nejsilnější. Při potřísnění sedadla toalety obarvenou tekutinou zasaženou část ihned omyjte čistou vodou.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

> 30 % aniontové povrchově aktivní látky; 5 - 15 % neiontové povrchově aktivní látky; Parfémy (coumarin, eugenol, limonene)

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

Upozornění

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Výrobce

HENKEL ČR, spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5 180 00 Praha 8

Vyrobeno
Srbsko
EAN 09000101592368