Domol

WC osvěžovač Lemon and Lime

300 ml
9.97 Kč/100 ml
Popis

Těšte se na svěží vůni ve svém domově. Pokojový sprej domol Lemon & Lime rychle a účinně odstraňuje nepříjemné pachy. Složení citrusové vůně vytváří v celé místnosti příjemnou atmosféru.

  • zážitek ze svěží vůně
  • neutralizuje pachy
Vlastnosti
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
Složení

Obsahuje: 30 % a více: alifatické uhlovodíky. Pod 5 %: neiontové povrchově aktivní látky. Obsahuje vonné látky (linalool, citral, geraniol).

Upozornění

NEBEZPEČÍ
Ke sběru recyklovatelných materiálů odnášejte pouze zcela prázdné nádoby. Lidé citliví na vonné látky by měli tento výrobek používat s opatrností. Pokojové vůně nenahradí správnou hygienu domácnosti.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba pod tlakem: Při zahřátí může prasknout. V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo štítek. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj zapálení. Nepropichujte ani nepopalujte, a to ani po použití. Nevdechujte aerosol.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
 

EAN 04305615946214