Persil

Prací gel Expert Freshness Lavender

80 pd
6.24 Kč/pd
Popis

Zažijte sílu Expert of Freshness. Nová receptura Persil Expert Freshness poskytuje opravdu hloubkovou čistotu pro vaše prádlo a hygienickou svěžest pro vaši pračku. Nyní s posílenou svěžestí s vůní levandule pro dokonalejší svěží vůni čistoty s neutralizací nepříjemných pachů.

  • Zvýšená svěžest
  • Svěží vůně levandule
  • Hloubkově čistí prádlo a zanechává pračku hygienicky svěží
  • Proniká hlouběji do pračky a odstraňuje nepříjemné pachy
  • 100% recyklovatelný obal a 92% biologicky rozložitelných složek*
  • Láhev šetrnější k životnímu prostředí nyní s obsahem 50% recyklovaného plastu
  • Prací gel je účinný i pro plnou pračku prádla
  • Šetří energii díky praní při nízkých teplotách od 20 °C

* Týká se organických složek, podle OECD 301/302.

Použití

Nepoužívejte na vlnu a hedvábí. Dávkování viz obal.

Složení

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, fosfonáty, Enzymy, Parfémy (benzyl salicylate, linalool, coumarin, limonene), Konzervační činidla (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone)

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

Upozornění

Přípravek pro praní prádla. Varování. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P
ŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

Henkel ČR, spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5 180 00 Praha 8

Vyrobeno
Rakousko
EAN 09000101598568