gtm pixel gtm pixel
ISANA

Sprchová pěna cotton dream

200 ml
Popis

Už jste vyzkoušeli naši sprchovou pěnu s mandlovým olejem a s jemnou květinovou vůní? Nyní máte možnost.

 POUŽITÍ: Před použitím protřepejte. Zmáčkněte stříkací hlavu a udržujete ve svislé poloze. Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou.

VAROVÁNÍ: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. 6 % hmotnosti náplně je hořlavých. Nestříkejte do očí a na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Používejte pouze v souladu s návodem k použití. Do sběru odevzdejte pouze zcela vyprázdněný obal.

EAN 4305615679402