Zákaznická linka
800 767 626
pracovní dny: 8:00 - 17:00

Napište nám Nejbližší prodejny

Nemocnice ve Zlíně a v Ostravě získaly nové moderní přístroje k léčbě kriticky nemocných novorozenců a dětí

Síť drogérií parfumérií ROSSMANN ve spolupráci s Nadací Naše dítě v loňském roce úspěšně zrealizovala již 6. ročník svého charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv. V rámci kampaně se podařilo vybrat celkem 5 228 582 korun a část výtěžku putovala mimo jiné na zakoupení potřebných přístrojů do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a Fakultní nemocnice Ostrava. Slavnostní předání proběhlo v jednotlivých nemocnicích v pátek 22. dubna 2016 za přítomnosti jednatele společnosti ROSSMANN Ing. Vladimíra Mikela, zakladatelky a ředitelky Nadace Naše dítě Ing. Zuzany Baudyšové, ředitele KNTB Ing. Pavla Calábka, primářky Dětského oddělení KNTB MUDr. Lucie Svitálkové, náměstka ředitele pro léčebnou péči FNO MUDr. Josefa Srovnala a zástupkyně primářky Oddělení neonatologie FNO MUDr. Hany Wiedermannové.

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně obdržela finanční prostředky v hodnotě 250 000 korun. Pro Dětské oddělení tak mohla nakoupit čtyři nové přístroje pro zlepšení kvality péče o dětské pacienty. Konkrétně se jedná o moderní monitorovací přístroj EKG BTL-08 pro snímání klidového elektrokardiogramu, dále poloautomatický externí defibrilátor AED, který textovými a hlasovými pokyny navádí k obnovení srdeční činnosti. Přibude i monitor životních funkcí VISTA s moderní LCD plochou obrazovkou který slouží ke sledování srdeční činnosti, saturace, pulsu a tlaku a jako čtvrtou novinku získala zlínská nemocnice elektrickou dvoufázovou odsávačku mateřského mléka, která pomáhá k nastartování a udržení laktace u matek. „Dar nás velmi potěšil a za tuto pomoc děkujeme. Nákupem nových přístrojů opět zlepšíme péči o naše dětské pacienty a zvýšíme i komfort vyšetření,“ sdělila Lucie Siválková, primářka Dětského oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

TZ_Detsky_usmev_Zlin

Zleva: Mgr. Ivana Dvořáková (Specialistka fundraisingu a projektů Nadace Naše dítě), Ing. Pavel Calábek (ředitel KNTB), Ing. Zuzana Baudyšová (zakladatelka a ředitelka Nadace Naše dítě), MUDr. Lucie Svitálková (primářka Dětského oddělení KNTB), Ing. Vladimír Mikel (jednatel společnosti ROSSMANN) a Olga Stanley (manažerka komunikace ROSSMANN)
 

Fakultní nemocnice Ostrava pak ze získaných 1 170 000 korun pořídila dva přístroje na Oddělení neonatologie. Jedním z nich je monitor sledující mozkovou aktivitu, který je ideálním nástrojem pro včasnou diagnostiku encefalopatie. Jako druhý byl zakoupen ventilátor pro umělou plicní ventilaci neonatálních pacientů. Ventilátor minimalizuje negativní účinky umělé plicní ventilace a snižuje riziko poškození mozku.

TZ_Detsky_usmev_Ostrava

Zleva: MUDr. Josef Srovnal (náměstek ředitele pro léčebnou péči FNO), Ing. Zuzana Baudyšová (zakladatelka a ředitelka Nadace Naše dítě), MUDr. Hana Wiedermannová (zástupkyně primářky Oddělení neonatologie FNO), Ing. Vladimír Mikel (jednatel společnosti ROSSMANN)
 

Největší poděkování patří našim zákazníkům, kteří se do 6. ročníku charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv zapojili. Nemocnice ve Zlíně a v Ostravě tak díky nim mohly zakoupit tolik potřebné přístroje, které lékařům usnadní a zkvalitní práci a přispějí k lepší léčbě kriticky nemocných novorozenců. Další ročník kampaně bude probíhat letos v září a doufáme, že bude stejně úspěšný jako ten minulý,“ uvedl jednatel společnosti ROSSMANN Vladimír Mikel.

Každoroční charitativní projekt 5.000.000 Kč pro dětský úsměv se uskutečnil v září 2015 ve všech prodejnách drogerie parfumerie ROSSMANN. Výtěžek ve výši 5 228 582 korun navýšil celkovou finanční částku, kterou se v rámci všech šesti ročníků podařilo vybrat, na hodnotu 36 028 148 korun.

Z výtěžku 6. ročníku charitativní kampaně byly dále podpořeny tyto projekty: nákup vybavení pro Thomayerovu nemocnici v Praze, výcvik dvou asistenčních psů, výroba čtyř osvětových spotů o ochraně dětí, Fond ohrožených dětí a dva stacionáře pro děti s autismem.

Drogerie parfumerie ROSSMANN

Druhý největší německý drogistický řetězec ROSSMANN provozuje v šesti evropských zemích více než 3 500 prodejen a zaměstnává téměř 48 000 pracovníků. V roce 1994 společnost ROSSMANN expandovala na český trh, kde v současnosti provozuje 124 prodejen s více než 720 zaměstnanci. Více informací naleznete na www.rossmann.cz.

Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě pomáhá dětem v tíživých životních situacích od 1. října 1993. Zakladatelkou a ředitelkou je Ing. Zuzana Baudyšová, která založila také celostátní Linku bezpečí, Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů. Posláním nadace je pomoc týraným, handicapovaným, zneužívaným, opuštěným a jinak ohroženým či znevýhodněným dětem. Více informací naleznete na www.nasedite.cz.

Krajská nemocnice T. Bati

Krajská nemocnice T. Bati je od ledna 2006 akciovou společností s širokou škálou odborných pracovišť. Hlavním cílem je poskytování kvalitní péče pacientům ve všech specializovaných odděleních. Kromě standardní lůžkové a ambulantní péče funguje v některých odděleních moderní léčba v denních stacionářích. Zde je pacientům umožněno podrobit se opakovaně léčebným postupům ve speciálním několikahodinovém režimu, který nahrazuje v řadě případů klasickou hospitalizaci.

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava je špičkovou nemocnicí a zaujímá přední místo mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Je největším státním zdravotnickým zařízením na severní Moravě. Fakultní nemocnice Ostrava využívá k léčbě špičkové přístrojové vybavení, sleduje moderní trendy, má k dispozici náročné a účinné léčebné programy. Všichni vysoce kvalifikovaní odborníci - lékaři, sestry i pomocný personál – jsou připraveni Vám maximálně pomoci při řešení Vašich zdravotních problémů.Ke stažení:

« zpět